O mne

Martina, Lektorka

Ciao, volám sa Martina. Do Talianska som sa zamilovala na mojej prvej dovolenke, keď som mala desať rokov. A táto „láska“ mi ostala dodnes. Mám rada všetko talianske, teda aj taliančinu, ktorá sa stala mojou prácou aj koníčkom. Teším sa z každého študenta, ktorému učaroval tento jazyk a preto sa vždy snažím prispôsobiť jeho potrebám, požiadavkám, očakávaniam…

Vyštudovala som Filologickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, prekladateľstvo a tlmočníctvo, taliansky jazyk a kultúru – slovenský jazyk a literatúru. Potom som absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte PU v Prešove a didaktiku talianskeho jazyka na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. V talianskom jazyku a spôsoboch výučby sa neustále vzdelávam na rôznych kurzoch a seminároch.

Po skončení štúdia som dva roky pôsobila ako externá prekladateľka a tlmočníčka talianskeho jazyka. To však nebolo pre mňa 🙂 Radšej mám kontakt s ľuďmi a preto ma teší odovzdávať moje vedomosti ďalej. Taliančinu vyučujem nepretržite od roku 2005 v košických firmách, v jazykových školách, od roku 2010 aj na stredných školách a dodnes som vyučovala TJ aj stovky jednotlivcov.

Venujem sa všetkým úrovniam, všetkým vekovým kategóriám a aj rôznym oblastiam jazyka. Snažím sa, aby hodiny boli efektívne, zábavné a obohatené o talianske reálie. Pripravím aj na medzinárodné skúšky z talianskeho jazyka PLIDA, príp. na maturitu a prijímacie skúšky na VŠ.